O nama

O Semos Education-u

Glavni zadatak kompanije Semos Education je razvijanje širokog spektra obuka namenjenih različitim korisnicima sa drugačijim nivoom znanja o računarskoj tehnologiji. 
Posebna pažnja se posvećuje saradnji sa kompanijama i institucijama, organizovanjem prilagođene obuke za njih, fokusirajući se na njihove potrebe i njihov unutrašnji razvoj. Semos Education takođe služi kao usluga za obrazovnu podršku kompanijama u regionu. Opremljen sofisticiranom informacionom tehnologijom i visoko obrazovanim i iskusnim kadrovima, Semos Education postavlja standarde u kvalitetu obrazovanja.

Semos Education razvija sistem računarskog obrazovanja, kao neformalno obrazovanje koje podiže nivo računarskog znanja. Zajedno sa sistemom učenja koji se kontinuirano razvija, Semos Education koordinira i organizuje sistem sertifikacije znanja povodom međunarodnog sistema sertifikacije. Semos Education je kompletna obrazovna usluga u oblasti informacionih tehnologija, ali i drugih oblasti kao što su menadžment, marketing itd.


Iskustva

 • 1998 - CPLS Microsoft
 • 1998 - Autodesk Authorized Training Center
 • 1999 - Adobe Authorized Training Center
 • 2003 - Microsoft Gold Partner for Learning Solutions
 • 2004 - Cisco Learning Partner
 • 2005 - ClearView Business Training Center (Managemen Training)
 • 2006 - Academy for graphic design
 • 2006 - Project Management Training
 • 2007 - Semos Alts - Company in Albania
 • 2008 - ECDL certification
 • 2009 - EC-Council Authorized Training Center
 • 2009 - Java Authorized Training Center
 • 2010 - Academy for Graphic&Web design
 • 2010 - Regional Oracle Approved Training Center
 • 2011 - C & C++ Programming
 • 2011 - Web Development - PHP with MYSQL
 • 2011 - Certiport Authorized Testing Centar
 • 2012 - Superbrands Macedonia’s choice
 • 2012 - Web Development HTML5 & CSS3
 • 2013 - Vmware Authorized Training Center
 • 2013 - Online Distance Learning Training
 • 2014 - Autodesk Academic Partner
 • 2015 - Superbrands Macedonia’s choice
 • 2015 - Web Development JavaScript
 • 2016 - Superbrands Macedonia’s choice
 • 2016 - Accredited Training Provider for ISTQB
 • 2016 - Agile Scrum Courses
 • 2017 - Academy for Interior Design and JavaScript
 • 2017- DeVops Forerunner and Training Partner
 • 2017 -Semos Education on 2nd location - City Ohrid, Macedonia

Naš tim

Semos Education tim se sastoji od ukupno 92 osobe, od kojih je 25 stalno zaposlenih, od kojih su 10 treneri i 73 sertifikovana trenera. Naši treneri su visoko obrazovani profesionalci, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Treneri se kontinuirano obučavaju u svetski poznatim softverskim kompanijama. Sertifikati u vlasništvu osoblja Semos Education-a:

Microsoft Trainers & Certifications
14 MCT - Microsoft Certified Trainers
1 MVP (Most Valuable Professional) for SQL Server

Microsoft Office Trainers
7 MOS - Microsoft Office Specialists

Oracle Certified Trainers
6 OCT Oracle Certified Trainers

Cisco Certified Trainers
3 CCSI - Certified Cisco Systems Instructors

EC-Council Certified Trainers
2 CEI - Certified EC-Council Instructors

VMware Certified Trainers
2 VCP - VMware Certified Professionals

ITIL Trainers & Certifications
1 ITIL Certified Trainers

ISTQB Certified Trainers
4 ISTQB Certified Trainers

Autodesk Certified Instructors
6 ACI - Autodesk Certified Instructors in AutoCAD | Maya | Revit | 3DS Max | Fusion

Adobe Certified Instructors
8 Adobe Certified Instructors in Photoshop | Illustrator | After Effects | InDesign | PremierPro

Children’s Educational Center
15 Certified Trainers | IT Basics | Graphic Design | Web Design | Programming | Computer Animation | Junior Administrator

2 PHP Trainers | 3 HTML Trainers | 2 JavaScript Trainers

2 Project Management Trainers


Prisustvo internacionalnim konferencijama

Neki od naših trenera redovno su pozvani kao predavači na svetskim Microsoft konferencijama i održali su prezentacije u svojoj stručnoj liniji. Konferencije na kojima se održavaju treneri Semos Education-a kao predavači ili instruktori su:

 • Microsoft TechEd North America 2010 – New Orleans, USA
 • Microsoft TechEd Europe 2010 - Berlin, Germany
 • Vizija – Microsoft Conference 2003 until 2012 – Skopje, Macedonia
 • WinDays 2003 until 2012 - Opatija, Croatia
 • Microsoft TechEd 2007/2008/2009 - Orlando, Florida, USA
 • TechEd: developers 2006/2007/2008 – Barcelona, Spain
 • Microsoft TechEd 2006 - Boston, Massachusetts, USA
 • Microsoft IT Forum 2005 until 2010 - Barcelona, Spain
 • DevReach 2011 - Sofia, Bulgaria
 • Mobility Day 2009/2010 – Zagreb, Croatia
 • SQL TuneIn 2011 – Zagreb, Croatia u
 • MVP Summit 2010/2012 - Seatle, USA
 • Kulen Dayz 2008/2013 - Osijek, Croatia
 • TechEd Europe 2012 – Amsterdam, Netherlands
 • TechEd Europe 2013 – Madrid, Spain

EC-Council dodelio nagradu kompaniji Semos Education za najbolju novu kompaniji u 2010.
Predsednik i rukovodstvo EC-Council-a dodelili su nagradu Semos Education za najbolju novu kompaniju nagradom 2010. godine. Ceremonija dodele nagrada EC-Council održana je 13. oktobra, tokom Hacker Halted konferencije u Majamiju. 

Hack the Hackers događaj
April 01, 2011, Semos Education je održao događaj „Hack The Hackers“ u Skoplju. Ovom događaju prisustvovalo je 108 učesnika, od kojih su većina bili IT menadžeri u najvećim bankama u Makedoniji, vladinim institucijama kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo inostranih poslova, telekomunikacije, najveće kompanije itd.

Evropska banka za obnovu i razvoj - dobitnik nagrade za žene u biznisu
Valentina Taseva, Semos Education CEO, dobila je prvu nagradu: Žene u biznisu - izvanredna dostignuća u industriji.
20. maja, 2011 u Astani, Kazahstan, održan je Godišnji sastanak i poslovni forum EBRD-a. Ovde je Valentina Taseva osvojila nagradu EBRD-a za izvrsna dostignuća u industriji. Nagrada joj je uručena na panel diskusiji „Žene u biznisu - ispunjavanje izazova“.

Nagrada za najbolje marketinško rešenje 
Semos Education je nagrađen prvom nagradom za najbolja marketinška rešenja za kampanju „Izabrao sam Semos Education“ na Microsoft Leading Learning Partners Summitu održanom od 18. do 22. septembra 2013. godine u Rejkaviku, Island.

Najbolja priča o uspehu 
Certiport je izabrao 2014. godine Adobe projekat kao jednu od najboljih priča o uspehu i snimio video o projektu. 

Nagrada za uspeh 

Oracle je izabrao projekat za Agenciju za zapošljavanje za 2015. godinu kao jednu od najboljih priča o uspehu.


Superbrands Macedonia’s Choice 
Semos Education se bira u klubu najboljih brendova na makedonskom tržištu - Superbrands Makedonija šest godina za redom. Semos Education, kao brend sa visokom prosečnom ocenom, pozvan je da aktivno koristi svoj status koristeći izbor simbola Superbrands u Makedoniji.

Održive vrednosti
Agencija Marili nagradila je Valentinu Tasevu nagradom “Žena menadžer uspešno vodi 20 godina”.


Poslednji projekti

Projekti zapošljavanja
Semos Education u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Makedonije od 2013. godine, obezbedilo je obuku i sertifikaciju za 1024 nezaposlene osobe sa 2154 obuka. Prijavilo se više od 5000 nezaposlenih osoba koje su podvrgnute testiranju u specifičnoj IT sferi.  Da bi stekli odgovarajuću sertifikaciju, kandidati su morali pohađati određeni broj obuka i položiti više ispita.

Projekat za inkluzivan dizajn
British Council je u partnerstvu sa Semos Education realizovao projekat za promociju inkluzivnog dizajna i digitalne umetnosti kao sredstva za razvoj i podršku socijalnom preduzetništvu. Ovo partnerstvo omogućava uključivanje 7 učenika sa oštećenjima sluha iz DUCOR-a “Partenija Zografski” iz Skoplja u obuke za grafički dizajn u okviru projekta Inkluzivni dizajn. Cilj ovog projekta je uspostavljanje saradnje između studentskih dizajnera i osoba sa invaliditetom u procesu nastave i stvaranja savremenih proizvoda i sticanja veština grafičkog dizajna. Svih 7 uspešno je steklo sertifikate u Adobe Certified Associateu u Photoshopu.

Centar za karijeru

Centar za karijeru Semos Education-a pomaže u regrutovanju i odabiru visoko kvalifikovanih kandidata. Semos Education ima bazu podataka od preko 40.000 potencijalnih kandidata, specijalizovanih i za softver i za
IT, kao i druge discipline. Da bi se garantovala uspešna regrutacija i selekcija osoblja, tim Karijernog centra uključuje profesionalce sa velikim iskustvom u oblasti ljudskih resursa i tehničkih veština, sa specifičnim odnosom prema softverskoj i IT industriji.


Stipendije
Semos Education svake godine dodjeljuje stipendije za podršku mladim i talentovanim pojedincima. Stipendije se dodeljuju na Akademiji za grafički i web dizajn i za zvaničnu obuku za Microsoft, Cisco, Oracle, EC-Council, Adobe i Autodesk.

Programi mentorstva
Studenti u Semos Education rade pod mentorstvom nekih od najboljih kompanija u Srbiji. Mentori mogu ponuditi stažiranje ili zaposlenje najboljim studentima.

 


Internacionalna saradnja

Sve više približen tehnološkim dostignućima i povećanom komunikacijom širom sveta, današnji svet je manji nego ikada. Razlog zašto su ove kompanije izabrale Semos Education kao svog trening partnera je jednostavan. Naši treneri su visoko obučeni u svojim oblastima. Naši partneri prepoznaju njihovu stručnost i izražavaju interes za saradnju sa nama za najnovije treninge. Drago nam je da su naši treneri osvojili najviše ocene na MTM-u (Metrics That Matter) i zbog toga je Semos Education izabran kao partner za obuku od strane mnogih kompanija.

 • 2007 - 2014, Albania and Kosovo - Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, Android, iOS and EC-Council Training
 • 2009/2010, Denmark - Cisco Training
 • 2010-2014, Norway - Microsoft Training
 • 2011, Romania - EC-Council Training
 • 2011/2012/2013, Poland - EC-Council
 • 2013, Slovenia - EC-Council Training
 • 2013, Bosnia - VMware Training, Cisco Training
 • 2013/2014, Finland - EC-Council Training
 • 2013/2014, Live Virtual Classroom - Java Training
 • 2014, Estonia - EC-Council Training