Usluge za kompanije

Usluge za kompanije

1. Lista 3 odabranih kandidata iz naše baze podataka.

Dobićete listu od 3 odabrana kandidata iz Semos Education baze podataka.

2. Individualni plan karijere za zaposlene (po poziciji i sesiji)

Stručni saveti o planiranju i razvoju HR-a u vašem preduzeću. Plan karijere će vam pomoći da upravljate pravcem u kojem želite da se vaša karijera i karijera vaših zaposlenih kreće, da odredite znanje i veštine koje su vam potrebne i kako ih ostvariti. Planom karijere saznaćete gde se vaši zaposleni vide u vašoj kompaniji, njihov potencijal i kako ga najefikasnije iskoristiti kako bi postigli maksimalne rezultate. Svi naši stručnjaci za planiranje karijere su GCDF sertifikovani.

3. Konsultacije sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, uključujući trenere, konsultante, ljude iz prakse - za kompanije ili pojedince.

Ove sesije mogu uključivati: pisana pitanja stručnjacima, individualne časove o određenoj temi za zaposlene, posete konsultantu u kompaniji, gde će se problemi identifikovati na licu mesta i ponuditi rešenje, itd. Često, čak i oni sa mnogo iskustva se suočavaju sa problemom koji se može smatrati nerešivim u određenoj situaciji. Naši treneri, sa ogromnim teorijskim i praktičnim iskustvom u oblastima koje predstavljaju, su tu da vam pomognu.

4. Obezbeđivanje visoko kvalifikovanih stručnjaka za kompaniju (tender projekat, trenutni posao).

Ova usluga uključuje prijedlog osoblja sa specifičnim kvalifikacijama za odgovarajuće potrebe kompanije. Kandidata možete koristiti na određeni period, ali nemate obavezu da ih zaposlite.

5. Usluge u oblasti ljudskih resursa i uprave.

Priprema pravilnika, ugovora, sistematizacije, administracije, raznih aktova za potrebe preduzeća. Centar za karijeru Semos Education-a može da olakša preduzećima koja nemaju odeljenje za ljudske resurse ili HR zaposlene. Naši stručnjaci imaju dugogodišnje praktično iskustvo i uspešno će odgovoriti na vaše zahteve za odgovarajućim potrebama kompanije u oblasti ljudskih resursa.

6. Intervju i testiranje (psihološko i tehničko).

Evaluacija potencijalnih kandidata koristeći odgovarajuće tehnike i testove. Intervjue i testove vrše stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa, psihologije i IT.

7. Mentorski programi

Zajedno gradimo osoblje prema vašim potrebama!

Programi mentorstva su proces koji zahteva vaše učešće u procesu obuke i izgradnje osoblja kreiranjem odgovarajućeg profila programa. Obaveza kompanije koja će biti deo programa mentorstva je da dodeli pravi projekat / zadatke u skladu sa znanjem učesnika u programu, kao i mentorom koji će ih pratiti tokom procesa obuke. Proces se odvija u zavisnosti od toga koliko će treninga učesnici morati da prođu i koje veštine da steknu. Po završetku procesa, kompanija ima pravo da odabere učesnike u skladu sa potrebama i da uključi odabrane učesnike u proces stažiranja ili zapošljavanja.

Kontakt osoba

Ciljna grupa

Kompanije
Regrutovanje, obuka, kontinuirani profesionalni razvoj:

 • Korporativni sektor
 • Mala i srednja preduzeća

Institucije

 • Univerziteti
 • Vladine agencije
 • Komore i udruženja industrije

Benefiti

 • Profesionalan i efikasan odgovor na vaše potrebe za zapošljavanjem i obukom
 • Obezbeđivanje zaposlenih koji poseduju relevantno znanje i iskustvo.
 • Mi upravljamo celokupnim procesom zapošljavanja i selekcije.
 • Naši paketi za obuku omogućavaju bržu integraciju novih zaposlenih na radnom mestu
 • Sveobuhvatna podrška za obuku i razvoj, uključujući tehničke i meke veštine
 • Pristup našoj bazi iskusnih i kvalifikovanih stručnjaka za bilo koji projektni rad, outsourcing ili privremene potrebe upravljanja
 • Pomoć u pripremi i izvođenju studentske prakse